Fastighetsservice

Fastighetsservice, tillsyn och skötsel
Vi utför, ombesörjer och samordnar alla slags tjänster och uppdrag i och utanför er fastighet.

Exempel på tjänster:

  • Trädgårdsskötsel
  • Mindre snickerier
  • Tillsyn och iordningställande av sommarboende

Ring, 0730 98 74 73 eller maila oss så hjälper vi dig!

stuga